Trường quay

truongquayDSC_1743

truongquayDSC_1863

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng

hautruongDSCF1530-2

truong quay DSC_8682

truongquayDSC_1706

truong quay DSC_8780-1

truongquayDSC_1716

truong quay DSC_8269