ai la trieu phu - Trường quay - Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng Ai là triệu phú
 

Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng